Säga upp

En uppsägning måste ske skriftligen

För att en uppsägning ska vara giltig så måste den vara skriftlig.  På nedre delen eller på baksidan av ditt hyreskontrakt så finns det en särskild ruta för uppsägning. Är det så att du inte har tillgång till ditt avtal eller har tappat bort det så kan du göra en skriftlig uppsägning. Den måste innehålla ditt namn, adress, lägenhetsnummer och till vilket datum du önskar vara utflyttad.

Uppsägningstid för lägenhet:

Uppsägningstiden för lägenheter är trekalendermånader vilket innebär att ditt hyresavtal upphör att gälla vid det månadsskifte som infaller tre kalendermånader efter uppsägningen. Eventuellt bilplatsavtal följer lägenhetens uppsägningstid.

Exempel: Om du har för avsikt att vara utflyttad den 1 juni så måste vi ha din uppsägning senast den 28 februari.

Uppsägningstid för bilplats:

Vill du säga upp din bilplats så måste även det ske skriftligen och uppsägningstiden är även där tre kalendermånader.

 

Flyttstädning

En flyttstädning kräver lite extra planering och noggrannhet. Du som avflyttande hyresgäst har ansvar för att städningen är grundlig och väl utförd. Skulle städningen inte bli godkänd under besiktningen kan du bli debiterad om en städfirma måste göra klart jobbet. Cirka en månad innan du flyttar ut skickar vi en folder till dig med städtips och en checklista på vad som ska vara gjort när du flyttar ut.

Läs och skriv ut checklistan här.

 

Besiktning

Innan du flyttar ut så måste du boka tid med vår besiktningsman för besiktning av din lägenhet. För att kunna konstatera lägenhetens skick och städning så görs besiktningen när lägenheten är tom. Om det vid besiktningen konstateras brister i städningen kommer du att bli debiterad för de extrakostnader som detta medför. Vill du undvika detta och själv åtgärda eventuella brister måste lägenheten vara klar för besiktning någon dag innan nästa hyresgäst tillträder därför rekommenderar vi dig att boka in besiktningen i förväg.

Besiktningen bokar du genom att maila besiktning@rawi.se och ange namn och personnummer och när du önskar besiktning av din lägenhet. Du behöver inte själv närvara vid besiktningen.

Utflyttning och nycklar

Du ska vara utflyttad senast kl. 12 dagen efter att ditt hyresavtal har upphört att gälla. Infaller detta under en lördag, söndag eller helgdag så sker utflyttningen första vardagen därefter. Nycklarna lämnas in i samband med utflyttningen och lägenheten lämnas ordentligt städad. Glöm inte att boka besiktning i samband med din utflyttning.

I det fall att du skulle tappa bort någon av nycklarna så får du själv bekosta ett låsbyte vid utflyttning. Priset för en låsomläggning varierar från fastighet till fastighet beroende på vilket passersystem som finns.

Brandvarnare

Alla RAWIs lägenheter är utrustade med brandvarnare och dessa får du inte ta med dig när du flyttar.

Diskmaskin och tvättmaskin

Om du har installerat diskmaskin eller tvättmaskin så måste avloppet "proppas". För att få hjälp kring detta kan du vända dig till en rörfirma för att få rätt utrustning. Skulle det vara så att du tar med dig din diskmaskin till ditt nya boende,  så måste kökets underskåp sättas tillbaka så att köket återställs till befintligt skick. Är det så att nästkommande hyresgäst ska överta din disk- eller tvättmaskin så signeras en överenskommelse vid inflyttning av denne.

Bredband och TV

När du har sagt upp din lägenhet måste du även säga upp dina abonnemang på bredband och TV. Beroende på vilken bredbandsleverantör du har så kan du ha olika uppsägningstid. 

Alla våra hyresgäster har Telenor som TV-leverantör och för att få information från dem om hur du ska göra med din digitalbox så kontaktar du dem på 020-222 222. 

Autogiro

Om du har autogiro på din hyra så sägs din autogirobetalning automatiskt upp när vi registrerar din uppsägning i vårt datasystem.

Adressändring

Glöm inte att göra adressändring när du flyttar så att du får din post till din nya adress.

Enklast gör du din adressändring på andressändring.se eller så ringer du 020-97 98 99. Du måste då uppge ditt fyrsiffriga lägenhetsnummer från lantmäteriet för att kunna registrera din adressändring. Numret finns i ditt hyreskontrakt i en separat ruta. 

 

 

 

© Fastighets AB RAWI • Bryggargatan 14, 941 63 PITEÅ • Tel 0911-150 40, • rawi@rawi.se