För dig som flyttar ut

 

 

Det är mycket att ta hand om när du ska flytta ut och många saker du bör tänka på. Vår checklista hjälper dig att komma ihåg de viktigaste delarna vid utflyttning.

Därför är det viktigt att du lämnar din lägenhet i snyggt skick, eftersom en ny hyresgäst kommer att flytta in efter dig.

Det är viktigt att du städar lägenheten noggrant och lämna tillbaka nycklarna senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen.

 

För att underlätta när vi kommer för en förbesiktning är vi tacksam om du kan ställa ut möblerna en bit från väggen för lättare kontroll.

När lägenheten är tömd och städad bokar du, i god tid en städbesiktning på besiktning@rawi.se.

Besiktningarna görs för att du ska ha möjlighet att åtgärda eventuell bristfällig städning, bortforsling av kvarlämnade saker eller skador i din lägenhet som inte anses vara normalt slitage. Kvarstår brister efter att nycklar inlämnats kan du påföras kostnader.

 

 Här finns en PDF-version av informationen du kan läsa nedan.

 

 

För att underlätta för dig vad som gäller vid utflyttning se nedanstående punkter.

Allmänt

 • Lägenheten ska lämnas i välstädat skick. Var noggrann och följ anvisningarna i bifogad bilaga.
 • Kyl/frys stängs av, avfrostas och rengörs. Tänk på att skydda golvet vid avfrostningen och samla upp smältvatten.
 • Förrådet ska tömmas och golvet ska sopas (detta gäller även om du inte har nyttjat förrådet).
 • Grovsopor som te x kartonger, elektronik får inte lämnas i soprummet, dessa ska lämnas in på Bredviksbergets avfallsanläggning. Se Pirevas hemsida.
 • Brandvarnare ska vara fungerande
 • Egen router för internet ska tas med
 • Tv box ska återlämnas till Telenor.

 

Lämnas kvar i lägenheten

Det som tillhör lägenheten ska vara återmonterat.

 • Det som tillhör lägenheten ska vara återmonterat.

  • Gardinbeslag               Hatthylla
  • Takuttag                     Brandvarnare
  • Handdukshängare       Sopsorteringskärl

 

 

Återställande

  • Installationer och inredning som du har tillfört i lägenheten ska tas bort.

  Exempelvis hyllor, diskmaskin/tvättmaskin, lampor, gardinskenor/stänger.

  • Har du monterat upp egen hatthylla ska den tas ned och den ursprungliga hatthyllan ska återmonteras.
  • Om du installerat in en diskmaskin/bänkdiskmaskin eller tvättmaskin ska vatten-och avloppsrör pluggas igen efter demontering.

  Bänkskåp som eventuellt tagits bort för installation av diskmaskin ska återmonteras.

  • Gardinbeslag ska monteras tillbaka.

 

Inlämning av nycklar 

 • Nycklar till lägenhet, garage, motorvärmare, garagedosa, bokningsbrickor eller tvättcylinder med tillhörande nycklar, ska återlämnas senast kl 12,00 första vardagen efter det att hyrestiden löpt ut. Allt detta lämnas på kontoret eller i vår brevlåda utanför vårt kontor.

 

Hyresavi i efterhand

 • Avläsning av el för lägenhet/motorvärmare görs i samband med utflyttning. Om slutfakturan understiger 100kr sker ingen debitering, vid ett överskott så sker en utbetalning om summan överstiger 100kr

 

Utflyttning

Kanske är det första gången du flyttar ut från en hyresbostad? Oavsett om det är första gången eller om du bott i hyreslägenhet tidigare kan det vara bra att ta del av den kortfattade information vi samlat här vad som inte anses som normalt slitage.

 

 

LÄGENHETEN:

Lägenhetens ytskikt:

 Skador som inte anses som normalt slitage: 

 • Fettfläckar och övriga fläckar på väggar, tak eller golv som ej går att rengöra.
 • Skador efter stora borrhål som orsakats av fästanordningar för spegelväggar, TV, vägghängda bord eller annat.
 • Flertal större hål med exempelvis expanderplugg, ”mollyplugg” eller liknande på en begränsad yta.
 • Större hål som spacklats igen på ej fackmässigt sätt. (Eller där spacklet och underlaget har olika kulör/struktur).
 • Hål i väggar eller golv i badrum, det skadar tätskiktet och kan orsaka vattenskada.
 • Saker som orsakar tapetskador som te x, klistras, barnteckning, dekorplast, tejp eller fästs med häftmassa på tapeter/väggar och tak, kabelskenor på väggar eller tak, dekortexter, klistrade klockor, planscher m.m
 • Skador genom åverkan på köksinredning, garderober/innerdörrar och karmar
 • Skador som orsakats av husdjur som te x, klösmärken, urinering, etc.
 • Skador på ytskikt och inredning av rökning.

   

Egna arbeten/installationer i lägenheten:

 • Väggar som är tapetserade ska vara tapetserade. Väggar som är målade ska vara målade.

Ytskikt som inte är fackmässigt utfört eller har avvikande färgsättning/mönster debiteras återställande.

 • Om diskmaskin/tvättmaskin installerats på egen bekostnad, ska lägenheten återställas i ursprungligt skick vid utflyttning. Bänkskåpet ska återmonteras, vatten- och avloppsanslutningar pluggas på fackmässigt sätt.
 • Lampor, hyllor, garderober eller övrig inredning som tillförts lägenheten ska tas med vid utflyttning.
 • Har du lagt in eget ”klick-golv”, textilmatta eller liknande under hyrestiden så får inte originalgolv skadas. Vid utflyttning ska originalgolv, kablar och lister återställas till ursprungligt skick.
 • Om balkongmatta, golvplattor av plast eller trä har monterats och nyttjas under hyrestiden ska det tas bort vid utflyttning.
 • Lampor, hyllor garderober eller övrig inredning som tillförts lägenheten ska tas med vid utflyttning. Tas det inte bort blir du debiterad.
 • Krokar, spikar, klammer osv tas bort.

 

Kvarlämnade saker:

Du blir debiterad för bortforsling av kvarlämnade saker som inte genom avtal överlåtits till nästa hyresgäst.

 

Borttappade nycklar:

 • Har du tappat bort nycklar till ett mekaniskt lås bir du debiterad för låsbyte vid utflyttning. Priset för en låsomläggning varierar från fastighet till fastighet beroende på vilket lås som finns.
 • Om det är digitalt lås debiteras du för administration och för fastighetsskötarens arbete.

 

 

STÄDTIPS VID UTFLYTTNING

För att göra det enkelt för dig, ger vi dig städinstruktioner och en checklista, där du själv kan pricka av de viktiga punkterna. Läs i lugn och ro – städa – pricka av mot checklistan!  Tänk på att om lägenheten inte är välstädad, kommer vi debitera dig för städkostnaden!

 

Tips på två olika städfirmor om du vill anlita flyttstäd.

Lilja & Co 0911-12582

Easy rent 0911-234070

  

ALLMÄNT, HELA LÄGENHETEN:

 

FÖNSTER/GLAS

 • Ska rengöras invändigt, utvändigt samt mellan rutorna vid öppningsbara fönster. (Även snickerierna ska torkas.)
 • Fönsterkarm, fönster och båge ska rengöras.
 • Fönsterbänkar ska avtorkas.

 

ELEMENT

 • Element ska torkas, äldre radiatorer torkas mellan alla lameller.

 

GOLVLISTER, EL-UTTAG, STRÖMBRYTARE

 • Samtliga golvlister avtorkas
 • Samtliga el-uttag och strömbrytare torkas.

 

GOLV

 • Samtliga golv ska dammsugas och torkas. Tänk på att vissa golv är känsliga för vatten.

 

GARDEROBER, STOMME OCH DÖRRAR

 • Hyllplan och sidor i garderober ska torkas invändigt. Glömt inte de översta hyllorna.
 • Garderobsdörrar, handtag och stomme ska torkas invändigt och utvändigt.

 

DÖRRAR

 • Dörrblad, tröskel och karm torkas på alla sidor, glömt inte översidan på dörrblad.

 

VÄGGAR

 • Torkas

 

TAK

 • Spindelväv och damm sopas bort.
 • Ventilationsdon i tak eller på vägg torkas.

 

 

BADRUM och WC:

 • Wc-stol, handfat och vattenlås ska rengöras invändigt samt utsidor och undersidor.
 • Badkar ska rengöras in och utvändigt.
 • Lock till golvbrunn och avlopp ska rengöras.
 • Duschväggar/glas ska torkas från tvål- och kalkrester i duschplats.
 • Utanpåliggande rörledningar samt duschblandare och handdukstork rengörs från avlagringar.
 • Belysningsarmaturer rengörs in och utvändigt.
 • Spegelskåp rengörs in och utvändigt, även ovanpå.
 • Hela golvytan rengörs, glöm inte vid rörgenomföringar samt under badkar.
 • Fläckar i tak torkas bort.

 

 

KÖK:

 

KÖKSINREDNING

 • Torka köksskåpens in-och utsidor, glöm inte dörrarnas överkant och var extra noga vid handtagen.
 • Rengör skärbrädans under och översida.
 • Torka av kakel, stänkskydd.
 • Torka av sockel till köksinredning.

 

SPIS OCH UGN

 • Dra fram spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
 • Rengör spisplattornas sidor. Vid häll använd hällskrapa samt avsett medel för rengöring av spishäll.
 • Ugnen rengörs noggrant samt ev. underskåp. Glöm inte ugnsluckan och glas.
 • Samtliga ugnsplåtar ska rengöras noggrant.
 • Specialrengöringsmedel för ugnar finns att köpa tex, Clas Ohlsson, Elgiganten, Coop.

 

KÖKSFLÄKT

 • Galler, filter samt övriga delar ska plockas ned och rengöras.
 • Fläktkåpan samt stänkskydd ska rengöras in-och utvändigt.

 

KYL OCH FRYS

 • Ska frostas av. Vid avfrostning måste smältvatten samlas upp i en hink så att inte golv och köksinredning skadas.
 • Golv under kyl-och frys ska rengöras. Plastlist tas bort försiktigt, vid osäkerhet kontakta fastighetsskötare.
 • Efter att kyl-och frys har rengjorts ska båda vara avslagna och med öppna dörrar för luftning.

 

 

ÖVRIGT:

 • Diskmaskin ska vara rengjord. Även in och utvändigt filter.
 • Fast belysning som tillhör lägenhet ska rengöras in- och utvändigt.

 

 

BALKONG:

 • Saker som te x möbler, mattor och prydnader på balkong tas bort, golv sopas.
 • Inglasning på balkong rengörs utvändigt och invändigt

 

 

FÖRRÅD:

 • Förråd ska tömmas på saker. Observera att detta även gäller även om du inte nyttjat förrådet och inte försett det med lås, då det hör till lägenheten.
 • Golv sopas.