1984 bildades Anny och Ragnar Wikstens stiftelse som har till sitt huvudsakliga ändamål att

Främja undervisning och uppfostran av barn via bidrag till etablerade organisationer.

Lämna stipendier för ungdomar som går på idrottsgymnasium eller utövare av idrott med idrottsliga mål, minst 16 år gamla. 

Främja vetenskaplig forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomars bekämpande via stöd till organisationer.

Sökande skall vara lokalt kopplad till Piteåbygden i Norrbotten samt norra delen av Västerbotten.Ansökan
Ansökan skall innehålla vem som ansöker, fullständig adress, en beskrivning av ändamålet samt verksamhets- och/eller hemort. 

Ansökan skickas till
Anny och Ragnar Wikstens stiftelse
C/O Fastighets AB RAWI
Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Märk kuvertet med Ansökan och ansökningarna ska vara inskickade senast den 31 december. Besked skickas ut under augusti. 

 

 Sedan stiftelsen start 1984 har Anny och Ragnar Wikstens stiftelse ackumulerat delat ut bidrag och stipendier för över 6,5 miljoner kronor.