1984 bildades Anny och Ragnar Wikstens stiftelse som har till sitt huvudsakliga ändamål att

1 Främja undervisning och uppfostran av barn

2 Lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning

3 Främja vetenskaplig forskning rörande hjärt- och kärlsjukdomars bekämpande.

Stiftelsens ändamål avseende punkt 1 ovan skall i första hand förverkligas genom bidrag till redan etablerade organisationer i vid bemärkelse som har detta ändamål för sin verksamhet.

Ändamålen i punkt 2 tillgodoses genom stipendier för studier vid idrottsgymnasium eller motsvarande utbildningsanstalt. Även idrottsliga ändamål i övrigt skall kunna stödjas men det utgör inte den huvudsaklig delen av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens verksamhet vad avser punkterna 1 och 2 ovan skall vara lokalt begränsad till Piteåbygden, Norrbotten i övrigt och även norra delen av Västerbotten.

Ansökan
Ansökan skall innehålla vem som ansöker, fullständig adress, en beskrivning av ändamålet samt verksamhets- och/eller hemort. 

Ansökan skickas till
Anny och Ragnar Wikstens stiftelse
C/O Fastighets AB RAWI
Bryggargatan 14
941 63 Piteå

Märk kuvertet med Ansökan och ansökningarna ska vara inskickade senast den 31 december. Besked skickas ut under augusti.