Välkommen till RAWI!  

Vi är ett privatägt fastighetsbolag beläget efter Norrbottens kustland. I Piteå är RAWI den största privata fastighetsägaren med ett fastighetsbestånd på knappt 120 000 m² fördelat på ca 1 200 hyresrätter samt drygt 200 kommersiella lokaler och här finns också vår oganisation. I Kalix omfattar beståndet ca 240 hyresrätter samt 25 lokaler. Totalt förvaltas drygt 150 000 m². Underhåll, skötsel och tillsyn samt ekonomisk förvaltning sker både i egen och upphandlad regi och vi är idag 15 anställda.

Vi är ett familjeägt bolag med långsiktigt tillväxtfokus med ambition att växa genom fastighetsköp, förädling och nyproduktion. Vi har en omfattande projektportfölj och genomför mer än 50 förädlingsprojekt per år. I Luleå pågår ett nybyggnadsprojekt omfattande ca 260 hyresrätter.

 Ulf Wiksten

VD

Björn Wiksten

Ekonomichef

E-post

Karin Wiksten

Lokalförvaltare

E-post

Eva Wiksten 

 Projektledare

E-post

Robert Johansson

Teknisk Förvaltare

E-post

Marika Berglund

Förvaltare Inre- och yttre underhåll 

E-post

Maria Ström

Marknad och lokaler

E-post 


 

Peter Johansson

Drifttekniker

 E-post 

Malin Johansson

Kundtjänst

E-post 

Inger Granström

Kundtjänst

E-post

Mikael Pettersson

Fastighetsskötare

Crister Lundgren

Fastighetsskötare

Jörgen Johansson

Fastighetsskötare

Roger Öhman

Fastighetsskötare

Anders Bergström

Fastighetsskötare