Hur många får bo i en lägenhet?

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter så har vi riktlinjer kring trångboddhet.

  • 1 rum och kök max 3 personer
  • 2 rum och kök max 4 personer
  • 3 rum och kök max 6 personer
  • 4 rum och kök max 8 personer
  • 5 rum och kök max 10 personer
Källa: Boverket