RAWIs uthyrningspolicy

Uthyrning

Vi gör inte skillnad på bostadssökande baserat på deras kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk identitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vi hyr inte ut till personer:

 • Med oreglerade skulder som ligger hos kronofogden eller andra kravställare.
 • Som har stört grannar eller inte skött hyresbetalningar hos tidigare hyresvärd.

Vi hyr ut till personer:

 • Som ska bo stadigvarande, ej tillfälligt i bostaden.
 • Som har betalningsförmåga för den aktuella lägenheten.
 • Vars antal som ska bo i lägenheten är lämpligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Vi prioriterar att hyra ut till personer:

 • Som är lokalhyresgäster eller utgör nyckelpersonal för lokalhyresgäster.
 • Som flyttar från egnahem (villa).
 • Som flyttar till Piteå för att arbeta.

Hyresgäst:

 • Ska ha en gällande hemförsäkring

Andrahandsuthyrning:

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och att andrahandshyresgästen sköter sig.

 • Det krävs en godkänd ansökan för att få hyra ut lägenheten i andrahand. I ansökan anges
  • Skäl för andrahandsuthyrning
  • Andrahandshyresgäst
  • Uthyrningstid
 • Vi godkänner endast andrahandsuthyrning för skäl som medges enligt 12 kap. 39-40 §jordabalken:  

”hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen"

 • Andrahandshyresgästen skall vara dokumenterat skötsam.
 • Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad till maximalt ett år.
 • Andrahandshyresgästen har ej förtur till förstahandskontrakt i den lägenheten som den förhyr.