Får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Du får hyra ut din lägenhet i andrahand om du ska tex. arbeta eller studera på annan ort. Dock under max ett år. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som förstahandshyresgäst som ändå är ansvarig för att hyran blir betald och att din andrahandshyresgäst sköter sina åtaganden kring skötseln av din lägenhet. Var noga med att skriva ett andrahandskontrakt med din hyresgäst och skicka en kopia till RAWI.

 

Andrahandsuthyrning:

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och att andrahandshyresgästen sköter sig.

 • Det krävs en godkänd ansökan för att få hyra ut lägenheten i andrahand. I ansökan anges
  • Skäl för andrahandsuthyrning
  • Andrahandshyresgäst
  • Uthyrningstid
 • Vi godkänner endast andrahandsuthyrning för skäl som medges enligt 12 kap. 39-40 §jordabalken:  

”hyresgästen på grund av ålder, sjukdom, tillfälligt arbete eller studier på annan ort, längre utlandsvistelse, särskilda familjeförhållanden eller därmed jämförbara förhållanden har beaktansvärda skäl för upplåtelsen"

 • Andrahandshyresgästen skall vara dokumenterat skötsam.
 • Andrahandsuthyrningen är tidsbegränsad till maximalt ett år.
 • Andrahandshyresgästen har ej förtur till förstahandskontrakt i den lägenheten som den förhyr.