Miljöengagemang

 

 

 

 

 

 

 

EU Horizon-projektet Nevermore

                                                                                                                                                       

 

 

 

Bebo

Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus

 

 

 

 

BeeAtWork 

                                 Bifadderskap                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsengagemang

 

 

 

 

 

 

 

Ogjort

Konstfestival med muralmålningar på gaveln av Sundsgatan 36 och Prästgårdsgatan 38

 

 

 

 

 

 

Anny och Ragnar Wikstens stiftelse