Hänsyn och omtanke

Att bo i ett flerfamiljshus innebär att du ständigt har människor omkring dig. För många är det en trygghetsfaktor att se att det rör sig i området eller att man hör grannarna i trappuppgången. Vad man också måste ta hänsyn till när man bor i flerfamiljshus är att människor har olika referensramar och rutiner. Vissa tycker att det bara är trevligt att höra att det bor någon mer i huset, medan andra vill ha lugn och ro.

Vi strävar efter att våra hyresgäster ska ha ett så tryggt och trivsamt boende som möjligt. Störningar och bråk tillhör ovanligheterna, men tyvärr händer det dock att man som hyresgäst blir störd av höga ljud eller bråk från andra lägenheter. Då kan känns det tryggt att veta att det finns någonstans man kan vända sig och få hjälp.

Vad är störande?

Vad som är störande kan uppfattas olika bland människor. Att enstaka gånger höra barn som leker eller att en granne har kalas för släkt och vänner betraktas som normalt familjeliv. Vad som däremot är störande kan vara hög musik på kvällar och nätter, hundar som skäller eller skrik och larm i lägenheten eller trapphuset.

Om du blir störd?

Om du blir störd på något sätt av din granne så ta i första hand kontakt med denne direkt. Ofta är det så att den som stör ibland själva inte vet att de stör. Skulle det vara så att du absolut inte vill kontakta din granne själv så kan du kontakta Securitas direkt. Du når dem på telefonnummer 010- 470 57 79 och jouren är öppen vardagar 16-07 och dygnet runt lördag, söndag och övriga helgdagar.

  • Tala om ditt namn, adress och telefonnummer.
  • Berätta vad och vem som stör dig.

Vaktbolaget åker ut och bildar sig en uppfattning om läget, kontaktar den som stör och vidtar lämpliga åtgärder. Det kan vara skönt att veta att den som stör inte får veta vem som har gjort anmälan.

Blir du störd av ett lägenhetsbråk och du misstänker att någon blir misshandlad så kontakta omedelbart polis.

Den som stör:

Den som stör blir rapporterad till RAWI och om anmälan visar sig vara väl grundad blir den störande skyldig att betala en utryckningskostnad på 800 kronor.

Skulle det vara så att störningen upprepas kan hyreskontraktet med personen som stör sägas upp.

Securitas Norrbotten har beslutat att ha ett gemensamt pris gällande upplåsningar åt hyresgäster.

Från och med 19/1-23 kostar det 800 kronor för hyresgäster att få upplåst av Securitas efter kl.16.00 på vardagar och under helger. Det är endast du som kontraktsinnehavare som kan begära upplåsning mot legitimering. Securitas kommer sedan att skicka en faktura direkt till dig.