Huskurage - en policy för oro för våld i nära relation.

RAWI är stolta att presentera sig som första fastighetsägare i Piteå som har infört huskurage i sina fastigheter.

                                    

                                                                                                                                                   

 

Som första fastighetsägaren i Piteå har vi infört Huskurage i sina fastigheter. Huskurage kan beskrivas som en metod för hur man ska bete sig vid oro för våld. En våldets ”rädda-larma-släck”-metod, en grannsamverkan som räddar liv. Metoden består av tre enkla steg:

  1. Knacka på! Om du känner dig trygg, stå kvar, fråga om allt är okej och beskriv vad du hört och oron du känner. Känns det otryggt, knacka på och gå därifrån. Att knacka på kan avleda och avbryta och därför spela en (livs-)avgörande roll.
  2. Hämta hjälp! Ta hjälp av grannar, det ökar tryggheten och tillsammans kan ni uttrycka era farhågor och förmedla omtanke: ”Vi hörde. Vi blev oroliga. Vi önskar hjälpa till.”
  3. Ring Polisen! Ring alltid polisen när situationen känns akut eller hotfull. Att ringa polisen kan vara det första du gör. Det är dock viktigt att du också gör något för att stoppa våldet under tiden som det pågår. Det kan ta lång tid för polisen att komma och under tiden är ditt och grannars agerande det som kan vara skillnad mellan liv och död.

Genom att visa huskurage visar vi omtanke om våra grannar. Du kan läsa mer om huskurage på denna pdf och du hittar även information i ditt trapphus.